Rui Zhan, Xia Meng Dongping Tian, Jie Xu, Hongtu Cui, Jialei Yang, Yangkai Xu, Mingming Shi, Jing Xue, Weiwei Yu, Gaofei Hu, Ke Li, Xiaoxiao Ge, Qi Zhang, Mingming Zhao, Jianyong Du, Xin Guo, Wenli Xu, Yang Gao, Changyu Yao…Lemin Zheng. NAD+ rescues aging-induced blood-brain barrier damage via the CX43-PARP1 axis. Neuron . 2023 Aug 29;S0896-6273(23)00622-0. doi: 10.1016/j.neuron.2023.08.010.